Czy zmiana nazwiska matki ma wpływ na nazwisko dziecka?

Porady prawne, zmiana nazwiska matki wpływ nazwisko dziecka - zdjęcie, fotografia
Portal lowicz24.eu 12/12/2018 08:38
Katarzyna Gajda

W niniejszym wpisie chciałabym poruszyć bardzo istotną z punktu widzenia rodzica kwestię, a mianowicie – co dzieje się z nazwiskiem dziecka, którego matka wstępuje w nowy związek małżeński i przyjmuje nazwisko współmałżonka.

Konkretne wytyczne odnajdujemy w przepisach ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, a w szczególności w art. 90 powołanego aktu prawnego, a celem tych regulacji jest zapewnienie dziecku asymilacji w nowej rodzinie w możliwie szerokim zakresie.

Zgodnie z jego brzmieniem jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego ( wybranym przez składających) lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Nie dzieje się to więc w sposób automatyczny, potrzebne jest spełnienie przez współmałżonków w/w warunków formalnych.

Oświadczenie małżonkowie mogą złożyć przy zawarciu małżeństwa i w okresie późniejszym, jednak tylko do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Muszą oni również pamiętać, iż do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat potrzebna jest jego zgoda. 

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy dziecko nosi nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Wówczas bowiem zmiana nazwiska dziecka w drodze wspomnianego postępowania jest niedopuszczalna.

Co istotne przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Tłumacząc to bardziej obrazowo - oświadczenie mogą złożyć na takich samym zasadach nie tylko matka i ojczym dziecka zawierający związek małżeński, ale również ojciec dziecka i macocha.

Oświadczenie małżonków dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują: składający oświadczenie i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul. W jego treści wskazana być musi m.in. informacja, że dziecko, które ukończyło 13 lat, wyraziło zgodę na zmianę nazwiska, oraz jego podpis lub informacja, że nie wyraziło ono zgody na zmianę nazwiska

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka. W przypadku złożenia oświadczenia przed konsulem - przesyła on niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka ( art. 69 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego).

Radca prawny

Ewa Ciesielska

Torotax Sp. z o.o. ul. Stanisławskiego 23 lok. 6 99-400 Łowicz

Fot.prawo.gazetaprawna.pl

Reklama

Czy zmiana nazwiska matki ma wpływ na nazwisko dziecka? komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Moments for You - Fotografia

Moments for You - Pasja tworzenia wspomnień Fotografia okolicznościowa Fotografia rodzinna Fotografia niemowlęca i noworodkowa Fotografia ciążowa


Sklep Pompy - do domu,

Szukasz pompy do domu, centralnego ogrzewania, deszczówki czy np. studni? Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z pompami - Łowicz ul. Warszawska 48..


Reklama
 Reklama