27°C bezchmurnie

Konsorcjum firm z Krakowa i Krosna zmodernizuje miejską oczyszczalnię

Gospodarka, Konsorcjum Krakowa Krosna zmodernizuje miejską oczyszczalnię - zdjęcie, fotografia

Po ponad pięciu miesiącach od ogłoszenia postępowania, ratusz podał do publicznej wiadomości wyniki przetargu na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łowiczu – etap I. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z Krakowa i Krosna.

Oferta firm Control Process EPC Environmental Protection 2 Sp.z o.o. z Krakowa oraz Metalnaft Sp z o.o. z Krosna opiewa na kwotę 74.525.700 zł brutto i jest tańsza o blisko 22 tys. od drugiego kosztorysu, który złożyła Inżynieria Rzeszów z Rzeszowa.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 3 października. Ponad pięć miesięcy wcześniej, pod koniec kwietnia został ogłoszony przetarg. Długi okres w rozstrzygnięciu postępowania nie wynikał bynajmniej z opieszałości urzędników, a wątpliwości, jakie złożyły dwie spółki co do treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Konsorcja z Warszawy i Krakowa podnosiły, że zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu naruszają przepisy prawa zamówień publicznych, a jednocześnie zamykają im drogę do ubiegania się o powierzenie wykonania inwestycji. Przedsiębiorstwa uważały, że miasto naruszyło m.in. zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.

Ostatecznie spółki złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała miastu zmianę zapisów w przetargu. Umożliwiło to firmom wzięcie udziału w postępowaniu i znacznie wydłużyło cały proces. Wybór oferty możliwy był po dokładnej analizie i skrupulatnym uzupełnieniu dokumentacji potencjalnych wykonawców.

To nastąpiło w ostatni piątek (6.10). Na ewentualne odwołanie firma z Rzeszowa ma tydzień. Po tym czasie może dojść do podpisania umowy między miastem a konsorcjum firm z Krakowa i Krosna.

Przygotowywanie dokumentacji oraz uzyskiwanie stosownych pozwoleń na budowę trwało kilka lat. Pierwsze prace na terenie oczyszczalni przeprowadzone zostały w ubiegłym roku. Rozbudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego zlecona została firmie „Woj-art” ze Skierniewic, która zainkasowała 1,2 mln zł brutto.

Najpoważniejsza część przedsięwzięcia ma zostać dopiero przeprowadzona. Wielomilionowa inwestycja polegać będzie na kompleksowej modernizacji oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej, wdrożeniu nowych technologi i zautomatyzowaniu jej. Przebudowie ulegną wszystkie obiekty oraz cała infrastruktura na terenie oczyszczalni. O wielkości inwestycji może świadczyć fakt, że została podzielona na cztery główne zadania, które zostały konkretnie wyszczególnione. I etap modernizacji ma zakończyć się w 2020 roku.

Modernizacja MOŚ przy ul. Filtrowej kosztować ma  77,4 mln zł, z czego ponad 50% to dofinansowanie z NFOŚiGW. Przypomnijmy, że władze Łowicza, aby otrzymać wielomilionową dotację połączyły siły z władzami Gminy Łowicz i wspólnie złożyły wniosek na modernizację miejskiej oczyszczalni i budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Miasto w ten sposób pozyskało 40 mln zł, gmina – 4,5 mln zł, co stanowi połowę wartości inwestycji gminy.

 

Miejsce zdarzenia mapa Łowicz


Konsorcjum firm z Krakowa i Krosna zmodernizuje miejską oczyszczalnię komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się