Nadciśnienie tętnicze - o chorobie 9,5 mln dorosłych Polaków cz.II

Porady zdrowotne, Nadciśnienie tętnicze chorobie dorosłych Polaków - zdjęcie, fotografia
Portal lowicz24.eu 17/05/2017 10:32

W poprzedniej części dowiedzieliśmy się o definicji nadciśnienia tętniczego, jego częstości, podziale, sposobie pomiaru ciśnienia oraz o osobnych zasadach dotyczących rozpoznawania NT u dzieci i kobiet w ciąży. W niniejszym artykule napiszemy co zrobić jeżeli już rozpozna się NT.

 Przede wszystkim należy zmodyfikować swój styl życia – rzucić palenie, zmienić dietę, rozpocząć regularną aktywność fizyczną (jeżeli nie ma przeciwwskazań – zapytaj swojego lekarza). Zaleca się umiarkowany wysiłek fizyczny, trwający co najmniej 30 minut przez 5-7 dni w tygodniu. Wysiłek taki jest uzależniony od stanu ogólnego, wieku, chorób współistniejących. Dla jednego pacjenta będą to tylko spacery, nordic walking a dla innego spinning, bieganie, fitness. Umiarkowany oznacza 50-69 % tętna maksymalnego. Oblicza się je odejmując od 220 wiek w latach. I tak dla 30-latka tętno maksymalne będzie wynosić 190/min (220-30), umiarkowany wysiłek będzie więc spełniony przy utrzymywaniu tętna w czasie ćwiczeń ok. 95-131/min (0,5-0,69 x 190). Dla 50-latka odpowiednio tętno maksymalne wynosi 170/min (220-50), a tętno pożądane w czasie wysiłku to 85-117/min (0,5-0,69 x 170). Należy dodać że powinien przeważać wysiłek o typie ,,kardio" – angażujący duże grupy mięśniowe, nastawiony na powolne spalanie tkanki tłuszczowej i redukcję masy ciała, powodujący ogólny wzrost sprawności i kondycji. UWAGA ! U kobiet w ciąży z nadciśnieniem tętniczym ciężkiego stopnia zaleca się OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ! Ogólnie u kobiet w ciąży aktywność fizyczna powinna ulec obniżeniu, nie zaleca się podejmowania nowej aktywności fizycznej, jeżeli kobieta przed ciążą nie ćwiczyła. Sporty obarczone ryzykiem urazów są niezalecane. Nadmierna aktywność fizyczna w ciąży może skutkować odwodnieniem, zaburzeniem przepływu krwi przez łożysko, porodem przedwczesnym, zaburzeniami wrastania płodu. Zalecane jest rozsądne dostosowanie aktywności fizycznej do okresu sprzed ciąży.

Nadwagę i otyłość możemy rozpoznać poprzez pomiar obwodu brzucha lub BMI (Body Mass Index). BMI obliczamy dzieląc masę ciała w kilogramach przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach (kg / m2). I tak osoba ważąca 110 kg przy wzroście 175 cm (1,75 m) będzie miała BMI równe 35,9 (110/1,75 do kwadratu = 110/3,0625 = 35,9). Prawidłowe BMI mieści się między 18,5 a 24,9. Wartości 25-29,9 wskazują na nadwagę, od 30,0 wzwyż na otyłość. Dalej BMI pomaga nam zaklasyfikować kolejne stopnie otyłości – 30-34,9 dla stpnia I, 35-39,9 dla stp. II i od 40,0 dla stp. III.

Oczywiście BMI nie możemy odnieść do kulturystów, u których masa mięśni będzie przeważać nad masą tkanki tłuszczowej. U takich osób nie należy korzystać z BMI do stwierdzania nadwagi lub otyłości.
Pożądany obwód brzucha u mężczyzn to mniej niż 102 cm i dla kobiet mniej jak 88 cm. Wartości wyższe wskazują na otyłość brzuszną.

Pacjenci z otyłością i nadwagą powinni stopniowo zmniejszać swoją masę ciała, głównie przy użyciu diety. Same ćwiczenia fizyczne nie spowodują chudnięcia bez utrzymania diety. Dieta powinna być zróżnicowana, uwzględniać węglowodany, białka i tłuszcze. Węglowodany powinny być głównie złożone, pochodzić z ryżu, kasz, pieczywa pełnoziarnistego, warzyw i owoców (4-5 porcji warzyw i owoców – 300-400 gram dziennie), białko z chudych, białych serów, białego, chudego mięsa a tłuszcze głównie pochodzenia roślinnego – zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Tłuste ryby są pożądane ze względu na zdrowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe ale należy je spożywać 1-2 razy w tygodniu. Należy pamiętać o odpowiednim spożyciu błonnika ok. 30-45 gram na dobę i wypijaniu około 2 litrów wody dziennie. Najnowsze wytyczne kardiologiczne zalecają również spożycie orzechów zawierających białko i cenne kwasy tłuszczowe. W badaniach obserwowano wpływ spożycia 30 gram mieszanki orzechów (niesolonych) dziennie – z korzyścią dla zdrowia. Należy jednak uwzględnić je w bilansie kalorycznym.

Należy pamiętać także o ograniczeniu soli (do 5-6 gram dziennie, pamiętajmy że gotowe produkty już zawierają sód) oraz alkoholu – u mężczyzn dopuszczalne dzienne spożycie to do 20 gram czystego alkoholu, u kobiet do 10 gram. Tygodniowo dopuszcza się u mężczyzn spożycie do 140 gram czystego alkoholu, u kobiet do 80 gram (orientacyjnie 10 gram czystego alkoholu znajduje się w 250 ml piwa, 100 ml wina i 25 gramach wódki).
Należy unikać słodzonych napojów, słodyczy. Kawa nie jest przeciwwskazana, dopuszcza się spożycie 1-2 filiżanek kawy dziennie, natomiast napoje energetyzujące jak i z dużą zawartością fruktozy są przeciwwskazane.

Powyższe zmiany stylu życia są bardzo ważne, niestety obserwuję w swojej praktyce że pacjenci nie zwracają na nie większej uwagi. Mogą się one przyczynić do lepszego wyrównania nadciśnienia tętniczego, zmniejszają one ryzyko chorób sercowo-naczyniowych – udaru, zawału oraz obniżają ciśnienie tętnicze u osób z wartościami wysokimi ale jeszcze prawidłowymi, tym samym oddalając nadciśnienie tętnicze.

Jeżeli już leczysz się z powodu NT zalecana częstość pomiarów BP to 1-2 x w tygodniu (pod warunkiem dobrego wyrównania NT). Na tydzień przed kontrolą lekarską powinno się mierzyć BP codziennie (2 pomiary rano i 2 pomiary wieczorem, przed posiłkiem i przyjęciem leków) – celem ewentualnej modyfikacji leczenia przez lekarza prowadzącego. Leki powinno się zażywać regularnie, nie omijać dawek i nie dokonywać samodzielnych korekt. W razie skoków BP należy korzystać z leków do stosowania doraźnego, zapisanych przez lekarza. W przypadku częstych skoków lub niewyrównanych , docelowych wartości BP należy się zgłosić do swojego lekarza prowadzącego. Na samym początku leczenia mogą być konieczne częstsze wizyty – raz w miesiącu. W przypadku wyrównania NT wizyty mogą odbywać się rzadziej – raz na 3 miesiące.

Docelowe wartości BP to ogólnie mniej jak 140/90 mmHg. U pacjentów z cukrzycą zaleca się utrzymywanie wartości poniżej 140/85 mmHg. U pacjentów starszych, po 80 r.ż. zaleca się aby ostrożnie zmniejszać wartość ciśnienia skurczowego poniżej 150 mmHg. Ponadto różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym, jak i rozkurczowym nie powinna wynosić więcej jak 63 mmHg. Jest to tzw. ciśnienie tętna. Np. u pacjenta z ciśnieniem 120/80 mmHg ciśnienie tętna wynosi 40 mmHg (120-80=40). W badaniach zauważono że ma ono wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe (ryzyko to jest zwiększone jeżeli ciśnienie tętna wynosi 63 mmHg i więcej). Ma to szczególne znaczenie właśnie w przypadku osób starszych, u których sztywnienie ścian tętnic powoduje wzrost wartości ciśnienia skurczowego i spadek wartości ciśnienia rozkurczowego. Dlatego u pacjentów w wieku podeszłym nie dąży się za wszelką cenę do wyrównania wartości ciśnienia rozkurczowego. I tak korzystniejsze są dla tej grupy wiekowej wartości 140/95 mmHg (ciśnienie tętna 45 mmHg) niż 145/60 mmHg (ciśnienie tętna 85 mmHg).

Należy pamiętać że NT jest choroba przewlekłą i nie mija samoistnie, próby odstawiania leków w trakcie terapii aby sprawdzić czy wróciło ono już do normy są nie tylko bezowocne jak i szkodliwe. Najczęściej kończą się na skoku ciśnienia do wysokich wartości, połączonym z bólami i zawrotami głowy, osłabieniem, złym samopoczuciem i wymagają dodatkowej interwencji ze strony lekarza. Leki na NT stosuje się na stałe – dożywotnio. Zasady doboru konkretnych preparatów należą już do lekarza, który rozważa w każdym przypadku szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Niektóre leki są bowiem zalecane przy współistniejącej chorobie nerek, dnie moczanowej, po zawale serca, przy niewydolności serca, inne przeciwwskazane przy zaburzeniach rytmu serca, cukrzycy czy w astmie.

W swojej praktyce spotkałem się także z przekonaniem że pacjenci stosują ,,zbyt dużo" leków na nadciśnienie, że mogą one wręcz szkodzić w takiej ilości. Jest to przekonanie nieprawdziwe. Leki te mają właśnie na celu takie obniżenie wartości ciśnienia tętniczego aby zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe, jak najbardziej zmniejszyć ryzyko powikłań NT, takich jak zawał serca, udar mózgu, odwarstwienie siatkówki, przewlekła choroba nerek i wiele innych. Ich ilość i dawki dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta aby obniżyć ciśnienie do pożądanej wartości. Lata badań nad nadciśnieniem tętniczym i chorobami układu sercowo-naczyniowego udowodniły że życie człowieka może być nie tylko wydłużone ale też, że można korzystając z leków (jeżeli jest to wskazane chorobą przewlekłą) wydłużyć ten okres życia, w którym czujemy się dobrze, jesteśmy produktywni, zachowujemy dobrą sprawność, żyjemy w komforcie oddalając powikłania.

Błędne jest również przekonanie że wartości BP rosną wraz z wiekiem i jest to fizjologiczną normą, że nie należy tego ciśnienia obniżać. Owszem jest zauważalna pewna prawidłowość – rozpoznanie nadciśnienia tętniczego i jego ryzyko rosną wraz z wiekiem, szczególnie u mężczyzn.Pacjenci ze skurczowym ciśnieniem rzędu 160 mmHg w wieku pięćdziesięciu kilku lat, nie czując żadnych objawów nie chcą poddawać się terapii.

Kiedy więc po latach trwania nadciśnienia zgłaszają się w końcu do lekarza i dowiadują że mają chorobę przewlekłą, która wymaga leczenia i zaczynają przyjmować leki obniżające ciśnienie - często zaczynają się czuć gorzej niż przed ich zastosowaniem (objaw ten znika z czasem, w trakcie terapii). Ich organizm bowiem przyzwyczaja się do wyższych wartości BP. Wytłumaczenie im wtedy, kiedy nie widzą natychmiastowych, namacalnych korzyści, że zyskają na mniejszym ryzyku zawału, czy udaru w przyszłości może być trudne. Trzeba bowiem zastanowić się nie tylko nad tym co jest tu i teraz ale także gdzie będziemy za 10-15 lat.

Mam nadzieję że te dwa artykuły dotyczące nadciśnienia tętniczego przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat tej choroby. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych części.

Zespół lekarzy POZ przy MediCenter

 

Reklama

Nadciśnienie tętnicze - o chorobie 9,5 mln dorosłych Polaków cz.II komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Praca w Danii

Praca w Danii przy ścinaniu gałęzi jodłowych. Praca na akord w okresie od 25 września do końca listopada. Wysokie zarobki


Operator Wózka Widłowego

Firma Procter & Gamble Magazyn w Sochaczewie poszukuje: Kandydatów/Kandydatek na stanowisko: Operator Wózka Widłowego Obowiązki: • Załadunek i..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez lowicz24.eu, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Agencja Reklamowa ZU-AN z siedzibą w Łowicz 99-400 , Stanisławskiego 23

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"