Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń

Porady prawne, zasady wypłaty wynagrodzeń - zdjęcie, fotografia
Portal lowicz24.eu 17/10/2018 10:54
Katarzyna Gajda

1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady wypłaty wynagrodzeń. Sprawdź jakie zmiany nas czekają.

Ustawodawca przyzwyczaił nas już do licznych zmian w przepisach, za którymi tylko nieliczni są w stanie nadążyć. Zwrócę więc Państwa uwagę na jedną z nich, bowiem jest ona istotna nie tylko z punktu widzenia pracownika ale również pracodawcy, a dotyczy treści art. 86 par. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy i uregulowanych tam zasad wypłaty wynagrodzeń pracowniczych.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem powołanego przepisu:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”

Po wejściu zaś w życie nowelizacji, czyli od dnia 01 stycznia 2019 r. regulacja będzie następująca:

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. "¹

Na pierwszy rzut oka możemy dostrzec różnicę.

Obecnie zasadą jest wypłata wynagrodzenia bezpośrednio do rąk pracownika, chyba że skorzysta on z przysługującego mu uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypłacie w formie bezgotówkowej, natomiast nowelizacja wprowadzi odwrotną regułę, zgodnie z którą wypłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy pracownika, oczywiście z wyjątkami wynikającymi z treści przepisu nowelizującego.

Nie powinien więc dziwić fakt, że od dnia 01 stycznia 2019 r. pracodawca będzie od nas dodatkowo wymagał podania numeru naszego rachunku płatniczego, jeżeli nie złożyliśmy wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych ( stanowi o tym znowelizowany art. 22 ¹ par 2. kodeksu pracy²).

To jednak nie koniec, bowiem pracodawcy winni pamiętać o jeszcze o jednym wymogu proceduralnym.

Każdy pracodawca zobowiązany będzie w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej ( czyli od dnia 01 stycznia 2019 r.) poinformować w sposób u niego przyjęty wszystkich pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach ( w postaci papierowej lub elektronicznej).

Pracownik ma na dokonanie w/w czynności 7 dni licząc od dnia otrzymania tejże informacji od pracodawcy.

Jeżeli natomiast w okresie od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej do dnia otrzymania przez pracodawcę danych o numerze rachunku bankowego pracownika albo wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Taka sama procedura będzie miała miejsce w przypadku, gdy pracownik nie poda informacji, o której mowa powyżej, ani nie złoży wspomnianego wniosku.³

Radca prawny

Ewa Ciesielska

Źródła:

  1. Art. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją ( Dz. U. z 2018, poz. 357)

  2. Art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją ( Dz. U. z 2018, poz. 357)

  3. Art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją ( Dz. U. z 2018, poz. 357)

Fot. wbrewzus.pl

 

 

Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Serwis, montaż pomp ciepła

Klimanovum świadczy kompleksowe usługi w zakresie: - doradztwa - projektowania - wykonawstwa pomp ciepła do centralnego ogrzewania oraz..


Sklep Pompy - do domu,

Szukasz pompy do domu, centralnego ogrzewania, deszczówki czy np. studni? Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z pompami - Łowicz ul. Warszawska 48..


Serwis, montaż klimatyzacja,

Firma KLIMANOVUM świadczy usługi z zakresu : -montaż i serwis klimatyzacji, rekuperacji -montaż chłodni,mroźni,komór chłodniczych i lad -serwis..


Moments for You - Fotografia

Moments for You - Pasja tworzenia wspomnień Fotografia okolicznościowa Fotografia rodzinna Fotografia niemowlęca i noworodkowa Fotografia ciążowa


Reklama
 Reklama