Trwa nabór do pierwszej w Polsce klasy o profilu cyberbezpieczeństwo w I LO w Łowiczu

Portal lowicz24.eu 24/06/2019 14:31
Mirka Czubak

Trwa nabór do łowickich szkół ponadpodstawowych. Wyjątkową ofertę dla uczniów szkół podstawowych zaproponowało I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Już od września, w murach szkoły przy ul. Bonifraterskiej, licealiści jako jedyni w Polsce, będą uczyć się cyberbezpieczeństwa.

"Cyber.mil z klasą" to pilotażowy program nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa, który jako pierwszy w Polsce, rozpoczęty zostanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Projekt organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Politechniką Łódzką oraz Polską Grupą Zbrojeniową.

Uczniowie, którzy dostaną się do klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”, oprócz podstawowych przedmiotów nauczania będą uczyć się m.in. podstaw cyberbezpieczeństwa, historii kryptografii, podstaw algorytmiki, bezpieczeństwa w sieciach oraz środowiskach chmurowych.

Do klasy zostaną przyjęci uczniowie, którzy z wyniku rekrutacji otrzymają minimum 165 punktów. Przedmiotami punktowanymi przy rekrutacji są: język polski, matematyka, fizyka oraz informatyka.

Resort obrony zobowiązał się do pomocy w realizacji przedmiotów specjalistycznych, a także do częściowego pokrycia kosztów utworzenia nowoczesnej pracowni informatycznej, wyposażonej zgodnie ze wskazówkami specjalistów z Politechniki Łódzkiej. Uczniowie oprócz szkolnych zajęć specjalistycznych, będą brali udział w wycieczkach dydaktycznych do Politechniki Łódzkiej, jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony (Narodowe Centrum Kryptologii, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, Wojskowy Instytut Łączności), Komendy Głównej Policji (Biuro Walki z Cyberprzestępczością) a także innych miejsc tematycznie związanych z realizowanymi zagadnieniami.

Nadzór merytoryczny nad realizacją programu nauczania, podjęła się Politechnika Łódzka, która opracowuje program nauczania do przedmiotów specjalistycznych, a także zapewni kadrę naukowo-dydaktyczną. Dzięki temu zajęcia „eksperymentalne” będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców i praktyków z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wyboru klasy cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w I LO w Łowiczu.

Jest to wyjątkowa okazja by stać się częścią prestiżowego projektu na skalę krajową, który w perspektywie czasu daje szerokie możliwości rozwoju.

Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Sklep Pompy - do domu,

Szukasz pompy do domu, centralnego ogrzewania, deszczówki czy np. studni? Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z pompami - Łowicz ul. Warszawska 48..


Moments for You - Fotografia

Moments for You - Pasja tworzenia wspomnień Fotografia okolicznościowa Fotografia rodzinna Fotografia niemowlęca i noworodkowa Fotografia ciążowa


Reklama
 Reklama