Umowa zawarta między konsumentem a przedsiębiorcą na odległość

Porady prawne, Umowa zawarta między konsumentem przedsiębiorcą odległość - zdjęcie, fotografia
Portal lowicz24.eu 07/03/2018 18:15
Katarzyna Gajda

Umowa sprzedaży zawarta między konsumentem a przedsiębiorcą na odległość a umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. Jakie są różnice? Uprawnienia dla konsumenta. (cz.I)

 W dobie rozwoju usług internetowych wiele osób rezygnuje z tradycyjnych sposobów zakupu towarów, dokonując ich w zaciszu domowym, o dowolnej porze dnia czy nocy.

Jest to niewątpliwe udogodnienie nie tylko z uwagi na wyżej wspomniane okoliczności, ale również korzystne dla konsumenta rozwiązania prawne uregulowane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta”, o czym niżej.

Zacznijmy od kwestii podstawowej– zdefiniowania pojęcia konsument oraz przedsiębiorca.

Konsumentem jest osoba fizyczna ( czyli np. Jan Kowalski) dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej ( np. zakupu butów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Do grupy przedsiębiorców zaliczamy natomiast osoby fizyczne, osoby prawne ( np. spółka z ograniczoną odpowiedzialności) i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przechodząc do istoty niniejszego opracowania odpowiedzmy sobie na kolejne pytanie: czy umowa zawierana na odległość i umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa to pojęcia tożsame? Oczywiście nie.

Umowa jest zawierana z konsumentem na odległość w ramach określonego w w/w ustawie systemu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie ( czyli np. internetu, telefonu).

Natomiast poza lokalem przedsiębiorstwa zawieramy umowę z konsumentem:

-przy jego jednoczesnej fizycznej obecności, jednak w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy ( np. w restauracji, na prezentacji organizowanej w hotelu) oraz

- w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej;

- w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub też za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy oraz przy jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy (np. zaproszenie konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy);¹

- podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości wyjaśnię jeszcze, iż lokalem przedsiębiorstwa jest miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe lub też miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

Po tym dość obszernym wstępie, przejdźmy do części najważniejszej – omówienia jednego z najistotniejszych uprawnień przysługujących konsumentowi, wynikającego z treści powołanej na wstępie ustawy, tj. prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Jak określić kiedy rozpoczyna się bieg w/w terminu? Od chwili złożenia zamówienia a może odebrania rzeczy?

Odpowiedź jest następująca:

Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

W przypadku pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Pamiętajmy jednak, iż przedsiębiorca ma obowiązek najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza koniecznego do dokonania tejże czynności.

Jeżeli obowiązku swojego nie dopełni otwierają się dla konsumenta dodatkowe uprawnienia, prawo do odstąpienia wygasa bowiem w terminie późniejszym niż wyżej wskazany.

Kontynuując rozważania podkreślić należy, iż konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy, kwestia ta nie wymaga jednak dodatkowego wyjaśnienia.

Kto natomiast pokrywa koszty odstąpienia? Co do zasady nie obciążają one konsumenta, z pewnymi jednak wyjątkami.

Jeżeli na przykład konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ( np. do wyboru była dostawa za pośrednictwem poczty polskiej za kwotę 10 zł i dostawa kurierem za 20 zł – przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić tylko tą niższą kwotę, była to bowiem najtańsza z zaproponowanych opcji).

Ponadto konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności.

Mam nadzieję, iż powyższe informacje zainteresowały Państwa na tyle, by zapoznać się z kolejnym wpisem dotyczącym tej problematyki, do lektury którego już dziś serdecznie zapraszam.

 

Radca prawny

Ewa Ciesielska

 

Torotax Sp. z o.o.

Ul. Stanisławskiego 23 lok. 6 , 99-400 Łowicz

Źródła:

1. https://uokik.gov.pl/faq_umowy_zawierane_na_odleglosc.php#faq1257

2. Ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta” (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30

 

Umowa zawarta między konsumentem a przedsiębiorcą na odległość komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Sklep Pompy - do domu,

Szukasz pompy do domu, centralnego ogrzewania, deszczówki czy np. studni? Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z pompami - Łowicz ul. Warszawska 48..


Moments for You - Fotografia

Moments for You - Pasja tworzenia wspomnień Fotografia okolicznościowa Fotografia rodzinna Fotografia niemowlęca i noworodkowa Fotografia ciążowa


Serwis, montaż pomp ciepła

Klimanovum świadczy kompleksowe usługi w zakresie: - doradztwa - projektowania - wykonawstwa pomp ciepła do centralnego ogrzewania oraz..


Serwis, montaż klimatyzacja,

Firma KLIMANOVUM świadczy usługi z zakresu : -montaż i serwis klimatyzacji, rekuperacji -montaż chłodni,mroźni,komór chłodniczych i lad -serwis..


Reklama
 Reklama