27°C bezchmurnie

Staże dla osób niepełnosprawnych! (wygasło)

Staże dla osób niepełnosprawnych!
cena: 1600 PLN

PŁATNY 4 MiESIĘCZNY STAŻ I SZKOLENIE!

Do udziału w projekcie pt. „Lepsze jutro!!!” zapraszamy osoby bezrobotne niepełnosprawne (wystarczy zaświadczenie od lekarza) od 18 do 64 roku życia z województwa łódzkiego.

W projekcie korzystaj z:

1. Indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym (zwrot kosztów dojazdu)
2. Warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, emocji, negocjacji (zwrot kosztów dojazdu)

Następnie wybierz jedno ze szkoleń zawodowych, dzięki czemu zyskasz nowe kwalifikacje!

• Pracownik obsługi biurowej,
• Grafik komputerowy,
• Przedstawiciel handlowy.
• Asystent ds. księgowości.

Gwarantujemy: zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe.

Płatne 4-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie: 1600 zł netto)

Zainteresowany? Zgłoś się już dziś! Liczba miejsc ograniczona

Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/2oI6BQS
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 730 517 880

Projekt „Lepsze jutro!!!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202 0 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2017-08-31 08:42:32